การประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่่ยวและนันทนาการทาง

การประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่่อง เที่ยวและนันทนาการทางการกีฬา “กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก” ครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

10308252_779752852058794_7562027628986295434_n 10313847_779752978725448_5311158720183638113_n 10322801_779752998725446_5157921931901020199_n 10359171_779752442058835_8521499396484597296_n 10363679_779752842058795_9156646807193866610_n 10374001_779752848725461_1012732107125489180_n 10406539_779753048725441_1478071877883069668_n