การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒