การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้รับมอบหมายจาก นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย จำนวน ๗ ราย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060