การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

DSC_0001 DSC_0010 DSC_0011

DSC_0044 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0043