การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓