การประชุมติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์”

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นประธานในการประชุมติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

โดยกิจกรรม “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” จะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๓.๑๕ น. ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว