การประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว