การประชุมโครงการปั่นตามรอยพ่อ “แรลลี่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว”

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดโครงการปั่นตามรอยพ่อ “แรลลี่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยหารือร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว และชมรมจักรยานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

DSC_0022 DSC_0037 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0072

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0074