การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้ ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๖ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว