การเเข่งขันกีฬาสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดการเเข่งขันกีฬาสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138