การเเข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานตร จังหวัดสระแก้ว