การเเข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๖ (วันที่ ๒)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๖” ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สนามที่ ๔ จังหวัดสระเเก้ว วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามโกลเด้นเกต (ด้านหลังสถานีรถไฟอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

1 2 dsc_0088 dsc_0095 dsc_0101 dsc_0117 dsc_0124 dsc_0127 dsc_0141 dsc_0146 dsc_0149 dsc_0150 dsc_0153 dsc_0161 dsc_0164 dsc_0181 dsc_0182 dsc_0185 dsc_0190 dsc_0197 dsc_0208 dsc_0210 dsc_0217 dsc_0219 dsc_0226 dsc_0228 dsc_0233 dsc_0241 dsc_0253 dsc_0254 dsc_0258 dsc_0275 dsc_0276 dsc_0279 dsc_0294 dsc_0298 dsc_0304 dsc_0318 dsc_0323 dsc_0332 dsc_0338 dsc_0341 dsc_0356 dsc_0358 dsc_0365 dsc_0367 dsc_0373 dsc_0377 dsc_0385 dsc_0386 dsc_0395 dsc_0399 dsc_0416 dsc_0443 dsc_0446 dsc_0453 dsc_0461 dsc_0464 dsc_0468 dsc_0476 dsc_0488 dsc_0496 dsc_0504 dsc_0505 dsc_0519 dsc_0522 dsc_0527 dsc_0535 dsc_0546 dsc_0558 dsc_0563 dsc_0566 dsc_0572 dsc_0579 dsc_0582 dsc_0595 dsc_0597 dsc_0602 dsc_0631 dsc_0639 dsc_0653 dsc_0662