การแข่งขันกีฬา”กศน.เกมส์ ๒๕๖๓” กลุ่มเบญจบูรพา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา”กศน.เกมส์ ๒๕๖๓” กลุ่มเบญจบูรพา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว