การแข่งขันกีฬาบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เ่วลา ๐๙.๐๐ น นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา และการเเข่งขันกีฬาบ้านแก้งสัมพันธ์

ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง

จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0014DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0064 DSC_0074 DSC_0086