การแข่งขันกีฬาประชาชน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โดยผลการแข่งขันกีฬา มีดังต่อไปนี้

๑. กีฬาฟุตบอล (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ทีม อบจ.สระแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีมอำเภออรัญประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีมอำเภอวังน้ำเย็น

๒. กีฬาวอลเล่ย์บอล (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีมอำเภออรัญประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีมอำเภอตาพระยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีม อบจ.สระแก้ว

๓. กีฬาเปตอง (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ทีมอำเภอเมืองสระแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม อบจ.สระแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีมอำเภออรัญประเทศ

๔. กีฬาเปตอง (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีมอำเภอเมืองสระแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีมอำเภอวังน้ำเย็น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีมอำเภอวัฒนานคร

DSC_0725DSC_0768 DSC_0775 DSC_0835 DSC_0868 DSC_0873 DSC_0637 DSC_0641 DSC_0642 DSC_0645 DSC_0647 DSC_0649 DSC_0651 DSC_0654 DSC_0656 DSC_0659 DSC_0660 DSC_0662 DSC_0664 DSC_0667 DSC_0671 DSC_0674 DSC_0675 DSC_0679 DSC_0683 DSC_0686 DSC_0688 DSC_0690 DSC_0691 DSC_0699 DSC_0701 DSC_0712 DSC_0713 DSC_0714 DSC_0717 DSC_0723 DSC_0725 DSC_0731 DSC_0734 DSC_0737 DSC_0741 DSC_0746 DSC_0753 DSC_0757 DSC_0760 DSC_0762 DSC_0765

DSC_0562 DSC_0569 DSC_0570 DSC_0574 DSC_0581 DSC_0608 DSC_0191 DSC_0195 DSC_0202 DSC_0206 DSC_0213 DSC_0219 DSC_0224 DSC_0231 DSC_0239 DSC_0242 DSC_0246 DSC_0251 DSC_0263 DSC_0272 DSC_0273 DSC_0275 DSC_0279 DSC_0283 DSC_0285 DSC_0292 DSC_0296 DSC_0301 DSC_0308 DSC_0310 DSC_0323 DSC_0325 DSC_0329 DSC_0333 DSC_0339 DSC_0344 DSC_0361 DSC_0367 DSC_0373 DSC_0377 DSC_0394 DSC_0406 DSC_0414 DSC_0417 DSC_0425 DSC_0434 DSC_0436 DSC_0440 DSC_0462 DSC_0469 DSC_0474 DSC_0480 DSC_0491 DSC_0495 DSC_0497 DSC_0504 DSC_0508 DSC_0531 DSC_0540 DSC_0546 DSC_0557