การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0062 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0085 DSC_0090 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0116 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0131 DSC_0133 DSC_0139 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0154 DSC_0159 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0185 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0191