กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทำการกำจัดผักตบชวาตามนโนบายรัฐบาล ที่บ้านโคกมะตูม ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

118935 118937 118964 119005 119006 119008