กิจกรรมการบริจาคโลหิต

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว เนื่องจากปริมาณโลหิตสำรองในคลังโลหิตมีจำนวนน้อยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการปริมาณการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0052