กิจกรรมขจัดพยาธิใบไม้ในตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ในตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๕๕ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18