กิจกรรมจิตอาสา “ชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์”

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการร่วมมือกันระหว่าง กกล.บูรพา / กอ.รมน.ภาค ๑. สย.๑ , จังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมหลัก.
– การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีดุริยางค์ทหารบกและตำรวจ
– การแสดงของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– การแสดงละครเวที
– การบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔
– การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปินรับเชิญ

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว