กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นางสาวดาราพร นิพนธ์วงศ์เลขา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วพร้อม ข้าราชการ , พนักงาน , ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา