กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปรับปรุงภุมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณคลองลึก สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (คลองลึก) ตลอดจนถนนบริเวณหน้าด่านอรัญประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองตอบพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ จุดรวมพลบริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว