กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเเสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน มี การเเสดงของนักดนตรีจังหวัดสระเเก้ว,การแสดงของวงดุริยางค์ตำรวจ, และวงดุริยางค์นักเรียนในจังหวัดสระเเก้ว, การแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นผู้อำนวยการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยฯ ด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานจนถึงพิธีการเสร็จสิ้น ในเวลา ๑๘.๓๐ น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระเเก้ว ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0179 dsc_0193 dsc_0194 dsc_0200 dsc_0204 dsc_0209 dsc_0210 dsc_0212 dsc_0213 dsc_0214 dsc_0218 dsc_0220 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0224 dsc_0229 dsc_0240 dsc_0244 dsc_0246 dsc_0248 dsc_0251 dsc_0263 dsc_0268 dsc_0269 dsc_0274 dsc_0276 dsc_0277 dsc_0278 dsc_0280 dsc_0282 dsc_0289 dsc_0291 dsc_0296 dsc_0301 dsc_0302 dsc_0303 dsc_0304 dsc_0305 dsc_0306 dsc_0307 dsc_0313 dsc_0316 dsc_0317 dsc_0320 dsc_0322 dsc_0329 dsc_0334 dsc_0337 dsc_0343