กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย “พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์” และ “เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร” ณ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว