การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เอเชีย ครอสคันทรีแรลลี่ ๒๐๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระเเก้ว จัดกิจกรรมแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์

ครอสคันทรีเเรลลี่ ๒๐๑๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

โดยใช้เส้นทางการแข่งขัน ในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0017_DSC0019_DSC0021_DSC0022_DSC0023_DSC0058_DSC0063_DSC0076_DSC0077_DSC0086_DSC0088_DSC0096_DSC0107_DSC0108_DSC0115_DSC0125_DSC0129_DSC0134_DSC0148_DSC0168