กิจกรรมโรงเกลือ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกิจกรรมโรงเกลือ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดสระเเก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายออม จันทา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ลานจอดรถเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ข้างห้างสตาร์ พลาซ่า) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0070 DSC_0075 DSC_0085 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0121 DSC_0124 DSC_0128 DSC_0131 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0149 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0161 DSC_0162