กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดสระเเก้ว โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ ผู้ว่าการกรุงปอยเปต กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการทำความสะอาดตลาดโรงเกลือ Big Cleaning Day เพื่อความสะอาดและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจและตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0122 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0176 DSC_0179 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0195 DSC_0199 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208