กิจกรรม Pre Rally ๒๐๑๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระเเก้ว โดยนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเเข่งขันรถยนต์ Pre Rally ๒๐๑๖ สนาม ๒ เส้นทางจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระเเก้ว ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0025 DSC_0032 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0058 DSC_0066 DSC_0075