ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ส่งชุดสำรวจลงพื้นที่

ตรวจและกำหนดตำเเหน่งการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบ

โดยร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

และโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

 

1753518448146 1753518713048 1753518802568 1753519119105 1753519195281 1753519340546 1753519486611