ขอเชิญชวนเชิญชม”การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๕”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนเชิญชม”การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๕”ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ สนามที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโกลเด้นเกต (ด้านหลังสถานีรถไฟอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการกระจายรายได้แกประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว

2873440041071(1)[1]