ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.สระแก้ว ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ต่อจากนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ และขอพรจากท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

DSC_0042-3DSC_0012-3 DSC_0022-3DSC_0036-3