คณะครู เข้าพบท่านนายกทรงยศ เทียนทอง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายประภาส ปิยทัศน์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก และคณะครู เข้าพบท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0040