คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ เข้าขอบคุณ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านเเส์ง) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าเเสดงความขอบคุณ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ที่ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียนและถนนคอนกรีต ทำให้การคมนาคมสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0003 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0021