งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองม้วน บรรณสาร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองม้วน บรรณสาร มารดานางสาวนิภาพร บรรณสาร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33