งานฌาปนกิจศพ บิดาของ พ.จ.อ.ไพรินทร์ ถกลประจักษ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฮง ถกลประจักษ์ บิดาของ พ.จ.อ.ไพรินทร์ ถกลประจักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดศาลาลําดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว