งานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว