งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานอุปถัมภ์ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0016 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0093 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0139 DSC_0147 DSC_0154 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0171 DSC_0173