งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสระเเก้ว ครบรอบ ๖๐ ปี ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0015 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0057