งานพระราชทานเพลิงศพคุณเเม่สุมล จิตสง่า

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา และนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สุมล จิตสง่า มารดาของนางอนุสรณ์ ใจยืน หัวหน้าฝ่ายการบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0006 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0080 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0093 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0131