งานพระราชทานเพลิงศพคุณย่าคำจันทร์ บรรณสาร

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระเเก้ว ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางคำจันทร์ บรรณสาร คุณย่าของ นางกุลฌา บรรณสาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ ฌาปนสถานวัดห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0002 DSC_0008 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0038