งานพิธีเปิดอาคารสถานีตรวจสอบสินค้า สถานีเอกซเรย์ (Mobile X-ray) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสถานีตรวจสอบสินค้า สถานีเอกซเรย์ (Mobile X-ray)  ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว