งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับการปกครองและสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0022