งานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง, หอประชุมอำเภออรัญประเทศ และหอประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0008 DSC_0012 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0032 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0071 DSC_0081 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0126 DSC_0129 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0144