งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และเเสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

IMG_6702 IMG_6703 IMG_6704 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6708 IMG_6709