งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสระเเก้ว)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกิจกรรมลงนาม “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสระเเก้ว) ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

1 2 dsc_0045 dsc_0048 dsc_0053 dsc_0058 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0070 dsc_0076 dsc_0082 dsc_0091 dsc_0093 dsc_0098 dsc_0103 dsc_0112 dsc_0114 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0120 dsc_0130 dsc_0131 dsc_0133