งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้เเก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งเเรกในประเทศไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0017 DSC_0019 DSC_0030 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0049