งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางทัศนีย์ ชูเฉลิม ผู้อำนวยการกองคลัง, นางกุลฌา บรรณสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนายพงศ์สิริ แก้วหอม หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0009 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0015 dsc_0018 dsc_0020 dsc_0039 dsc_0047 dsc_0051 dsc_0056 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0072 dsc_0083