งานวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สด งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093