งานวันสถาปนาโรงเรียนวัฒนานคร ครบรอบ ๖๐ ปี และวันเข้าพรรษา

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนวัฒนานคร ครบรอบ ๖๐ ปี และวันเข้าพรรษา ในปีนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานคร

DSC_0097 DSC_0101 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0122 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0141