งานวันสถาปนา กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์

นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์

ครบรอบ ๑๐๔ ปี ในวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น  ณ ห้องประชุม

กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

DSC_8160 DSC_8164 DSC_8172 DSC_8182 DSC_8189 DSC_8231 DSC_8234